Ny rapport om Vormbäcken
2008-04-24
Ett arbete med målet att Vormbäcken ska ha vatten av god kvalité pågår. Efter miljökatastrofen med Hornträsket. En arbetsgrupp arbetar med att dokumentera fakta och den första rapporten är klar nu.

Vormbäcken anses ha varit en utmärkt fiskebäck. Det berättas om fina fångster av harr och öring. Men på 40 - talet när gruvdriften i Kristineberg startades fögiftades snart bäcken när gruvvatten släpptes direkt i bäcken. Så småningom byggdes dammar och utsläppen minskade, men skadan var redan skedd och Vormbäcken har bara delvis återhämtat sig. Rapporten bygger på intervjuer med människor som fortfarande känner till hur bäcken var före 1940. Stig Stenlund i Vormheden är en. Visste du att på 1800 - talet fångades lax i stora mängder i Vormbäcken mellan Vindelälven och Vormträsket?

 

Ladda hem rapporten som pdf.fil:  Klicka här...