Vindelälvens fiskeråd
2005-03-14
  Söndagen den 13:e mars samlades fiskerådet för att ha stämma i Vormsele. Ett trettiotal representanter för olika fiskevårdsområden var på plats.
  Vindelälvens fiskeråd är en sammarbetsorganisation för alla fiskerättsägare längs Vindelälven. Rådet har kommit till för att kunna driva frågan om Stornorrfors kraftstation och dess inverkan på vindelälvslaxen gentemot Vattenfall.

  Under årsmötet redovisades läget i Stornorrforsfrågan. Vattenfall och Umeå kommun (som äger 25 % av Stornorrfors) ska bygga en ny laxtrappa. Den nya trappan blir betydligt längre än den nuvarande och kommer att leda fisken bort från dammen och mot huvudfåran. En intressant sak är en avspärrning som ska byggas. Det är ett försök att leda smolten ner baklänges i trappan och därmed kunna minska antalet döda smålt. Nu går smålten genom turbinerna och utloppstunneln. En annan bieffekt kan bli att återvandrande leklax kan ta sig ut i havet igen och förhoppnings komma tillbaka som riktiga jättelaxar och leka igen. Den nya trappan byggs inte bara för att förbättra för laxen. Huvudsyftet är att dammen ska säkras för ett så kallat tiotusenårsflöde, en enorm vårflod skulle dränka Ume stad om dammen brast. Ombyggnaden kräver att gamla laxtrappan flyttas i vilket fall. Fiskerådet oroar sig att Vattenfall ska tycka att man gjort tillräckligt med den nya laxtrappan. Det återstår fortfarande en hel del att göra för att fisken över huvud taget ska hitta fram till trappan.

  Vi mötet diskuterades även framgången med ammarnäsöringen som är på väg att bli en världssensation genom god fiskevård. Vormsele fiskevårdsområde väckte frågan om inte fiskerådet borde koncentrera sig på de stationära fiskarterna harr och öring istället för att lägga ned så mycket arbete på laxen. Många delade åsikten att harr och öringfiske efter stationära arter är viktigt för Vindelälven, men att ge upp kampen om Stornorrfors är inget som är aktuellt även om det kommer att ta tid att lösa detta svåra vandringshinder för lax och havsöring.

  Gösta Lestander från Sorsele visade fantastiska fiskebilder från Ammarnäs och Sorsele. Han vurmar särskilt för rödingfiske på vintern och flugfiske efter harr på sommaren. Trots detta visade han den ena imponerande öringbilden efter den andra, man tappade nästa hakan inför dessa otroliga fiskresurser som finns i Vindelälven och dess biflöden.