toppbild- snö.jpg
toppbild,-eld.gif
60 åriga flygbilder

  Vindelälvens fiskeråd har kommit över flygbilder över Vindelälven som är tagna 1947. Vi har fått ta del av fyra bilder från Vormsele skifteslag. Detta är med säkerhet de äldsta flygbilder som finns över Vormsele. För den skogsintresserade ger de en bild över avverkningarna vid den tiden och det framgår tydligt hur intensivt raningar och holmar i älven brukades. Dessutom finns en del namn inskrivna på dessa bilder. Flera av dessa namn har inte framkommit i den studiecirkel som arbetar med vormseles historia. Till exempel heter lillån vid Granholmen Lotån på denna bild.

 

Om du klickar på nedanstående länkar öppnas bilderna:

 

 

Linaforsen         Tuna                  Vormforsen                 Grundforsen